Dan Dobrotvora – Matica Srpska Novi Sad

Dan Dobrotvora – Matica Srpska Novi Sad

U svečanoj sali Matice srpske 26. decembra održana je svečanost Dan Dobrotvora ,koju ova naša najstarija srpska književna, kulturna i naučna institucija tradicionalno organizuje na izmaku svake godine da bi se još jednom zahvalila svojim brojnim Velikim Dobrotvorima, Dobrotvorima, Dobročiniteljima i Darodavcima koji su tokom godine na različite načine pomagali njen rad.

Štrand DOO je i ove godine tradicionalno donirao svoje proizvode za ovu prigodu.

Matica Srpska