mesara-strand-zgrada-2-logo


Rešenjem sekretarijata za privredu Grada Novog Sada 1. marta 1989. godine, počela je sa radom Trgovinska radnja za promet svežeg mesa i mesnih prerađevina „ŠTRAND“. Tokom godina od male trgovinske radnje razvilo se preduzeće koje danas zapošljava 160 radnika

Godine 2001. završena je izgradnja novog pogona za rasecanje i obradu mesa i proizvodnju mesnih prerađevina u ul. Ilariona Ruvarca 3a u Novom Sadu, uz korišćenje sopstvenih finansijskih resursa, sa ciljem praćenja najnovijih trendova u mesnoj industriji i neprestanog ulaganja u kvalitet proizvoda.

Kroz tehnološka unapređenja, odgovarajuću kvalifikacionu strukturu zaposlenih, marketinške aktivnosti, radilo se na stalnom inoviranju asortimana, i u skladu sa tim celokupan proces poslovanja odvija se u skladu sa standardom ISO-9001- 2008 i HACCP konceptom u proizvodnji hrane.

2017. godine sprovedena je resertifikaciona i tranziciona povera sistema menadžmenta kvalitetom i sistema menadžmenta bezbednošću hrane i HACCP sistema. Bezbednost hrane koju proizvodimo se proverava prema : Sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001:2015 i Sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema standardu ISO 22000:2005-zahtevi za svaku organizaciju u lancu hrane.

Novosagrađeni pogon za rasecanje i lagerovanje mesa površine od 2000 m2 koji se nalazi na Čeneju pušten je u rad u novembru 2010. godine. Gradnja takvog objekta bila je neophodna zbog potrebe širenja kapaciteta i otvaranja novih maloprodajnih objekata.

Proizvoditi hranu je častan i izuzetno odgovoran posao! Meso i proizvodi od mesa, u svakodnevnoj ishrani stanovništva, moraju biti besprekorno zdravstveno ispravni, biološki punovredni i treba da pruže našim potrošačima zadovoljstvo i prijatnost.

Plasman proizvoda vrši se putem 19 maloprodajnih objekata u Novom Sadu i okolini, sa tendencijom proširenja, i saradnjom sa preko 1000 eksternih kupaca, kao i sa velikim brojem sindikalnih organizacija, čiji članovi svakodnevno mogu da kupe svežu i kvalitetnu robu uz plaćanje u više mesečnih rata.

U preduzeću se velika pažnja posvećuje stručnom usavršavanju zaposlenih radnika, jer naš uspeh počiva na radu i motivisanosti zaposlenih. Kroz opredeljenje za podršku mladima u obrazovanju, preduzeće „Štrand“ ima dugogodišnju i uspešnu saradnju sa Tehnološkim fakultetom u Novom Sadu i Srednjom školom za obrazovanje radnika mesarske struke „Pavle Savić“ iz Novog Sada. Učenicima i studentima su obezbeđeni uslovi za obavljanje praktičnog dela nastave, a najboljima se dodeljuju stipendije.

„Kvalitet je naša filozofija“ slogan je, proizišao iz 30 godina tradicije i poverenja, ali i pozitivne energije u poslovanju koju smo pretočili u svoje proizvode i nastup na trzištu.

Od 01. marta 2008. godine u okviru preduzeća „Štrand“ posluje ogranak – Hotel Vigor kapaciteta 50 kreveta, čija je delatnost pružanje usluga smeštaja i ishrane gostiju.