Podrška udruženju dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih invalida Novog Sada

I ove godine smo na molbu UDRUŽENJA DIJALIZIRANIH I TRANSPLANTIRANIH
BUBREŽNIH INVALIDA NOVOG SAD , već tradicionalno, podržali „Vikend
program “ namenjen osobama na hroničnom programu hemodijalize koji će
se održao 28.oktobra 2018..godine u Hotelu „Vojvodina“ sa početkom u
10 časova.
Edukativnu radionicu su vodili klinički psiholog –porodični savetnik
sa interne Klinike Kliničkog Centra Vojvodina, Novi Sad dr. Tijana
Pavlović i specijalista za hemodijalizu Miroslav Nedimović iz
specijalne Bolnice za dijalizu Medikon-Gambro.